English English Shqip Shqip
 
Turizmi ne Velipoje
Pozita e favoreshme gjeografike ku nderthuren deti, lumi, pyjet, laguna dhe malet bejne qe prioriteti kryesor i komunes Velipojes te jete turizmi.
<<Lexo me teper>>
Natyra e Velipojes
Siperfaqet pyjore dhe shkurrore, siperfaqet lagunore, dunat ranore dhe bregdetare, kenetat, rezervati natyror jane nje pjese e burimeve naturore te komunes.
<<Lexo me teper>>